Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Adres ZTPO
31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

Menu główne

Strona główna » Grupa Kapitałowa » Efekty działalności

Efekty działalności

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było uzyskanie przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej. Status ten umożliwia wchodzącym w skład grupy spółkom uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez obniżenie płaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość finansowego działalności PGK uzależniona jest, w głównej mierze, od wielkości dochodów osiąganych przez spółki. Podział efektów działalności grupy kapitałowej następuje po zakończeniu każdego roku podatkowego i sporządzeniu ostatecznych rocznych deklaracji podatkowych.


Rok 2014 był osiemnastym rokiem korzystania przez Grupę ze statusu PGK. W okresie tym do dyspozycji grupy pozostały środki o łącznej wysokości 104.935 tys. zł. Środki te w przypadku, gdyby Spółki tworzące PGK nie wchodziły w jej skład zostałyby przekazane w formie podatku dochodowego od osób prawnych na rachunki bankowe organów skarbowych. Kształtowanie się wysokości efektów PGK w okresie 1997 - 2014 oraz jego podział na poszczególne Spółki zależne oraz specyfikację sfinansowanych inwestycji zaprezentowano poniżej.

/w tys. zł/


Rok

Efekt PGK

MPEC S.A.

MPWiK S.A.

MPK S.A.

KHK S.A.

1997

11 360

2 867

2 813

5 680

0

1998

5 937

1 583

1 386

2 968

0

1999

7 954

1 039

2 938

3 977

0

2000

8 594

18

4 279

4 297

0

2001

9 214

1 713

2 894

4 607

0

2002

8 830

1 232

3 183

4 415

0

2003

15 530

1 709

6 056

7 765

0

2004

2 862

0

1 431

1 431

0

2005

6 578

418

2 871

3 289

0

2006

6 534

1 122

2 145

3 267

0

2007

5 010

718

1 787

2 505

0

2008

4 176

567

1 521

2 088

0

2009

2 572

390

896

1 286

0

2010

175

39

48

44

44

2011

4 060

686

1 344

1 530

500

2012

3 660

587

1 222

330

1 521

2013

1 676

202

636

338

500

2014

213

83

0

24

106

RAZEM

104 935

14 973

37 450

49 841

2 671Środki pochodzące z "efektu PGK" pozwoliły na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

MPK S.A. MPEC S.A. MPWiK S.A.
1997 Zakup 5 szt. autobusów:
3 x Scania CN 113 MaxCi
- niskopodłogowy
2 x Scania CN 113 CLL
- miejski
Likwidacja 8 kotłowni lokalnych przy ul. Limanowskiego oraz kotłowni Politechniki Krakowskiej z równoczesnym podłączeniem jej do sieci ciepłowniczej Budowa magistrali wodociągowej do Tyńca i na ul. Klasztornej oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Księcia Józefa
Budowa kolektora ogólnospławnego "W" przy ul. Słowackiego, Grottgera, Wrocławska
1998 Zakup 6 szt. autobusów:
3 x Scania CN 113 MaxCi
- niskopodłogowy
2 x Scania CN 113 CLL
- miejski1 x Jelcz M 121 M
- miejski
Likwidacja kotłowni Krzesławice Baza.
Konwersja 4 lokalnych kotłowni węglowych na paliwo gazowe.
Budowa kolektora ogólnospławnego "W" przy ul. Słowackiego, Grottgera, Wrocławska
1999 Zakup 7 szt.. autobusów:
6 x Jelcz M 121 MB
1x Jelcz M 181 MB
Podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Lea, Halszki, Myślenickiej, Mistrzejowickiej, Kapelanki, Topolowej, os. II-go Pułku Lotniczego Budowa wodociągu Bronowice od hydroforni ZUW Rudawa do ul. Ojcowskiej. Budowa kolektora sanitarnego A+C Sidzina oraz częściowo w ul. Twardowskiego
2000 Zakup 5 szt. autobusów:
5 x Jelcz M 121 MB
Spięcie pierścieniowe w rejonie ulic W. Sławka, Kapelanki, Góralskiej. Budowa kolektora sanitarnego Kliny (zad.4) oraz kolektora w ul. Jasnogórskiej (częściowo)
2001 Zakup 6 szt. autobusów:
3 x Jelcz M 181 MB/1
3 x MAN NG
Modernizacja sieci w rejonie mostu Kotlarskiego, wymiana sieci w ulicy Słomianej. Budowa kanalizacji sanitarnej m. in.: ul. Cechowa, os. Zesławice, Kantorowice, ul. Kostrze, ul. Tyniecka, ul. Hoyera, os. Kliny. Budowa kolektora "Malinówka"
2002 Zakup 7 szt. autobusów Podłączenie budynków UJ do sieci ciepłowniczej (ul. Gołębia, ul. Jabłonkowskich) Sieć wodociągowa w os. Bronowice i Olszanica, Magistrala Zabłocie-Nowohucka; sieć kanalizacyjna w os. Prokocim, Sidzina, Bronowice
2003 Zakup autobusów niskopodłogowych Solaris Urbino 12 Podłączenie budynku PAT i zabezpieczenie ciepła dla budowy III Campusu UJ, - Wykonanie sieci cieplnej dla nowego odbiorcy 2 x 100mm 82mb, - Modernizacja kotłowni: wymiana kotła, automatyki i roboty budowlane (ul. Grodzka) Skanalizowanie Nowego Miasta, Realizacja I etapu kolektora w technologii mikrotunelingu
2004 Zakup 8 SZTUK autobusów niskopodłogowych "Solaris Urbino 12" Spięcie pierścieniowe, ul. Krowoderskich Zuchów II - etap, ul. Sławkowska 14 Kolektor Dolnej Terasy Wisły, Kolektor Centrum Tunel PKP - Ogrodowa
2005 Zakup 2 sztuk nowoczesnych autobusów niskopojemnych, pozwalających na obsługę linii o mniejszych napełnieniach, zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych Modernizacja sieci cieplnej Dn 500 mm w związku z budową trasy Szybkiego Tramwaju i modernizacją układu komunikacyjnego Ronda Mogilskiego.
Remont mostu technologicznego na Wiśle.
Modernizacja kotłowni gazowej: wymiana kotłów i osprzętu.
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Lubocza w ulicach Brzozowej, Łazowej i Lubockiej d=30 cm, L - 1.540 m.
Zabezpieczenie surowych żelbetów w komorach osadu czynnego.
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Olszanicka i Leśmiana.
2006 Dofinansowanie zakupu 20 nowoczesnych autobusów. Modernizacja sieci cieplnej Dn 500 mm w związku z budową trasy Szybkiego Tramwaju i modernizacją układu komunikacyjnego Ronda Mogilskiego. Magistrala Rondo Mogilskie - Basztowa - Montelupich; - realizacja w ramach zadania inwestycyjnego "Układ komunikacyjny po zachodniej stronie Dworca Kolejowego", zakres rzeczowy: L - 1.305. Kolektor Centrum; - realizacja w ramach zadania inwestycyjnego "Układ komunikacyjny po zachodniej stronie Dworca Kolejowego".
2007 Zakup 4 sztuk nowoczesnych autobusów niskopodłogowych o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych - Modernizacja sieci c.o. w związku z budową szybkiego tamwaju
- wykonanie kanału przełazowego pod Al. Powstania Warszawskiego
- ul. Fieldorfa Nila - remont sieci cieplnej osiedlowej,
- wymiana sieci kanałowej na preizolowaną Dn 550 mm - Dn80 mm, 474 m.- ul. Grzegórzecka
- budowa rozdzielczych sieci wodociągowych w ramach LII i LIM
2008 Zakup 2 sztuk nowoczesnych autobusów midi Jelcz 084. Dofinansowanie zakupu 3 sztuk autobusów typu Solaris Urbino 12. Modernizacja sieci cieplnej - Rondo Grzegórzeckie. Podłączenie nowych odbiorców, ul Magnolii i Sąsiedzka. Podłączenie do sieci krytej pływalni, ul. Wysłouchów Magistrala wodociągowa w ulicy Kamieńskiego. Kolektor DTW etap III.
2009 Dofinansowanie zakupu 1 sztuki nowoczesnego autobusu midi o długości do 5,8 metra Autosan Sancity, dofinansowanie zakupu 1 sztuki autobusu przegubowego o długości 18 metrów Mercedes Citaro - Modernizacja sieci cieplnej ul. Monte Cassino - Bułhaka (Rondo Grunwaldzkie), ul. Powiśle, ul. Reymonta - Reymana SSA Wisła Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w pl. Szczepańskim
Copyright © 2012 Krakowski Holding Komunalny S.A.
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia